• Home
  •  
  • VVE
  •  
  • BSO IJsselstein

BSO IJsselstein


Gevarieerd VVE programma

Wij werken met het VVE programma Uk & Puk aan de ontwikkeling van uw kind. In dit programma stimuleren wij verschillende vaardigheden. Door het aanbieden van diverse activiteiten werken we aan spraak-, -taal-, sociaal-emotionele, motorische  en zintuiglijke vaardigheden. Na de zomervakantie van 2017 starten wij met het aanbieden van het VVE programma.


Locatie en openingstijden VVE

De voorschool van BSO IJsselstein is te vinden aan de:
Heemradenlaan 28 in IJsselstein
(de peuterschool is gevestigd in onze BSO locatie Achterveld)

Het VVE programma wordt aangeboden op:
Maandag, dinsdag en donderdag van 8:30 tot 12:00 uur.

 

U heeft een belangrijke rol als ouder/verzorger

Natuurlijk leert uw peuter niet alleen op de voorschool: ook en vooral thuis leert uw kind heel veel. Wanneer u de informatie die uw peuter op de voorschool krijgt thuis herhaalt, leert uw kind extra snel. Onderzoek heeft duidelijk uitgewezen dat als ouders thuis verder werken met hetgeen peuters op de voorschool hebben geleerd, de voorschool veel meer effect heeft.

De voorschool biedt u als ouder methoden en informatie waarmee u zelf ook uw kind kunt helpen bij zijn of haar ontwikkeling. U krijgt themaboekjes mee naar huis, er zijn informatiebijeenkomsten en u kijkt af en toe op de groep mee.

Ouderbijdrage VVE

De gemeente IJsselstein financiert het overgrote deel van de kosten van de voorschool. Als ouder betaalt u een eigen bijdrage van € 15,64 per maand.


Meer informatie?

We vinden het belangrijk dat kinderen en ouders onze sfeer kunnen proeven. Wilt u graag een rondleiding of meer informatie? Kijk dan op www.bso-ijsselstein.nl. Voor meer vragen kunt u contact opnemen met Ilona Vink op 030-688 64 19.