Breiclub "een steekje los"

Vanaf maandag 15 juni start de breiclub weer in de Sterrenwacht! Vanwege corona kunnen er maximaal 8 personen aanwezig zijn bij de activiteit.