Repair Café

Het Repair Café vindt elke dinsdagmiddag tussen 13.00-16.00 uur plaats

Ruimte: Het Heem
Heemradenlaan 34A

3401 GX IJsselstein

Op dinsdag 24 en 31 december 2019 is het Repair Café gesloten. 


Wat is een Repair Café?

Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? Met een broodrooster die niet meer werkt? Of met een wollen trui waar mottengaatjes in zitten? Weggooien? Mooi niet! Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren.

Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed,etc. Ook reparatiedeskundigen zijn aanwezig, zoals elektriciens, naaisters, timmerlieden en fietsenmakers. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze samen met de deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee. Of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders.

Het Repair Café draagt bij aan:

  • Het participeren van mensen aan de samenleving door zich als vrijwillige reparatiedeskundige of vrijwillige coördinator in te zetten.
  • Het bevorderen van sociale cohesie door buurtbewoners met heel verschillende achtergronden en drijfveren met elkaar in contact te brengen in het kader van inspirerende en laagdrempelige ontmoetingsbijeenkomsten.
  • Een duurzame samenleving waarbij op verantwoorde wijze wordt omgegaan met kostbare grondstoffen.
  • Het behouden en verspreiden van reparatiekennis.

Het Repair Café wordt geleid door twee vrijwillige coördinatoren met op de achtergrond een beroepkracht van Pulse ter ondersteuning.

Bij vragen over het Café of om u aan te melden als vrijwillige reparatiedeskundige, kunt u contact opnemen met Hans Vink +31653269141 jomavi@hetnet.nl.