Contact Stichting Pulse:

Locaties van Pulse (reserveren)

Computerles

Wilt u leren werken met uw laptop/computer?

Of werkt u met een tablet en wilt u hier meer over weten ?

Dan zijn onze computerlessen echt iets voor u.

Enthousiaste vrijwilligers geven op verschillende locaties computerlessen, zoals bijv in het MFC Sterrenwacht, Marinus Vermeerplein 1 of bij het Wijkservicecentrum De Oase, Benschopperweg 342.

De lessen zijn zowel voor beginnende als (iets) gevorderde gebruikers. Ze vinden plaats op verschillende dagen en tijdstippen. We werken in kleine groep van maximaal 4 personen. De lessen worden in blokken van 2 of 4 keer aangeboden.

Wat leert u zoal in de cursus?

Basiskennis van laptop of tablet
Gebruik van e-mail
Informatie op internet zoeken
Mappen maken en documenten opslaan en sorteren
Beveiliging en wachtwoorden

Uiteraard zijn de lessen ook gewoon gezellig en kunt u ervaringen uitwisselen. Voor de lessen dient u zich op te geven en bij voldoende aanmeldingen wordt een cursus gestart.

Benodigd materiaal

U kunt gebruikmaken van laptops van Pulse. Indien mogelijk is het handig uw eigen laptop mee te nemen

Kosten

4 lessen à € 3,00 per les = €12,00. Bij gebruik van cursusmateriaal: € 5,00.