Vergadering Vrijwilligersraad

Het is een openbare bijeenkomst van de vrijwilligersraad.