Repair Café

Algemene informatie
Aanvang: 13:00
Einde: 16:00 
Doelgroep: inwoners IJsselstein
Ruimte: Het Heem
Heemradenlaan 34a (bij sporthal Het Heem)

Het Repair Café is de gehele maand augustus 2021 gesloten.

Repair Café
Bij het Repair Café kunt u wekelijks op dinsdagmiddag van 13:00-16:00 uur terecht bij onze vrijwillige reparatiedeskundigen om kapotte kleine huishoudelijke apparaten, herstelwerk van kleding en fietsen (samen) te repareren. 
Er worden geen reparaties verricht aan tv’s, computers en printers, smartphones en tablets

Kosten:
Advies en hulp zijn gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Materiaalkosten ten behoeve van uw reparatie zijn voor eigen rekening en worden in onderling overleg vastgesteld.

Aangepaste werkwijze Repair Café i.v.m. het Coronavirus:
Zie https://www.stichting-pulse.nl/clubs

Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hester van Oirschot via 030-6868030 / 06-45865404 of h.vanoirschot@stichting-pulse.nl