Buurtkamer voor Migrante vrouwen

Wat is een Buurtkamer voor migrantenvrouwen?

Deze buurtkamer is een ontmoetingsplek voor met name oudere (45+) migrantenvrouwen.
In een gastvrije huiskamer kan men onder het genot van een kopje koffie of thee een praatje maken of een spelletje doen. Ook gezamenlijk koken en/of eten behoort tot de mogelijkheden. Een plek waar niets hoeft maar van alles kan, waar in de eigen taal contact gelegd kan worden met anderen en waar vrijwilligers helpen om gezamenlijke activiteiten te organiseren.

Voor wie is deze Buurtkamer?
De Buurtkamer is opgezet voor migrantenvrouwen, vrouwen met verschillende nationaliteiten zoals Afghaanse, Marokkaanse, Somalische en alle vrouwen met een andere culturele achtergrond.

Wat is er te doen?
Bij de Buurtkamer staat ontmoeting en bewegen voorop.  Naast het gezellig praten en samenzijn met leeftijdgenoten, kunnen er ook activiteiten plaatsvinden. Dat kan van alles zijn:creatief bezig zijn, spelletjes spelen enz. Ook zal er door deskundigen voorlichting, zo nodig in eigen taal, worden gegeven over gezondheid, levensstijl en voorzieningen voor ouderen.

Waar is de Buurtkamer voor migrantenvrouwen?
Op de maandagmiddag zitten we van 12.30-15.00 uur in:

Studio 10, Televisiebaan 143


Op donderdagochtend zitten we van 10.30-12.30 uur in:
Studio 10, Televisiebaan 143

Kosten: € 1,- per keer.
Het kan zijn dat voor bepaalde creatieve activiteiten een kleine bijdrage gevraagd wordt.

Vervoer: u kunt gebruik maken van de pendelbusjes van Pulse.
Kosten: € 1,50 per rit.

Inlichtingen en aanmelden
Voor meer informatie over de Buurtkamer voor migrantenvrouwen kunt u bellen met Touria El Makhoukhi op 030-686 80 30. U kunt ook mailen naar: t.elmakhoukhi@stichting-pulse.nl

U kunt ook altijd een keer binnenlopen om eens kennis te maken met de Buurtkamer voor migrantenvrouwen.