• Home
  •  
  • Opvoeden en opgroeien
  •  
  • De Puzzelgroep

De Puzzelgroep

Voor elk kind zijn de eerste jaren belangrijk voor de ontwikkeling. Vaak gaat dat vanzelf, maar soms heeft een kind tijdelijk behoefte aan een beetje extra ondersteuning. Bijvoorbeeld als contact maken met anderen niet vanzelf gaat. Wanneer meekomen niet vanzelfsprekend is omdat het kind achterblijft of vastloopt in zijn ontwikkeling. Of als de behoefte aan structuur en voorspelbaarheid groot is. We bieden samen met andere professionals ondersteuning op maat aan peuters en hun gezin. Samen onderzoeken we wat het kind het meest nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen.

Wat is de Puzzelgroep?
De Puzzelgroep is een kleine groep met extra aandacht voor het kind. We gaan bekijken welke hulp het kind nodig heeft. Vervolgens maken we een plan en gaan hiermee aan de slag. Voor de ouder(s) bieden wij ondersteuning in de thuissituatie. Om samen te werken aan de verdere ontwikkeling van het kind. We begeleiden het kind terug naar de reguliere VVE groep, maar wanneer er meer complexere vragen of zorgen blijven bestaan wordt in goed overleg met u gezocht naar een passend vervolgtraject. Op de Puzzelgroep zijn maximaal 8 peuters met 2 vaste begeleiders. De groep is er drie vaste dagdelen in de week op dinsdag, woensdag en vrijdag.

Voor wie is de puzzelgroep?
Voor kinderen met een verwijzing van de Jeugdgezondheidszorg (het consultatiebureau).

Wat bieden we?

  • Preventieve begeleiding aan kinderen van 2,5 - 4 jaar
  • Inventariseren van hulpvragen en opstellen van begeleidingsplannen 
  • Observeren van kinderen binnen de eigen groep
  • Lichte opvoedingsondersteuning voor ouders door gezinsbegeleiders
  • Samenwerking met partners zoals het jeugdteam, de consultatiebureau arts

Kosten 
In IJsselstein biedt Stichting Pulse deze preventieve ondersteuning aan met gemeentesubsidie. U betaalt hiervoor een kleine bijdrage.

Wilt u meer informatie?
Bel dan naar: 06 58070279 of mail naar: puzzelgroep@stichting-pulse.nl