• Home
  •  
  • In uw wijk/buurt
  •  
  • Ideeën en geld voor uw wijk

Ideeën en geld voor uw wijk

Wijkbudget
Vindt u het leuk om een activiteit te organiseren voor de bewoners van uw wijk? In dat geval kunt u een beroep doen op het wijkbudget. Dit kan bijvoorbeeld voor terugkerende buurtactiviteiten, het plaatsen van plantenbakken, kunst in de openbare ruimte of sport- en speltoernooien. Ook burendagen, sportdagen of een festival komen in aanmerking voor financiële ondersteuning.

Jaarlijks stelt de gemeente een wijkbudget beschikbaar. U kunt een aanvraagformulier wijkbudget invullen en naar de bewonersgroep van uw wijk sturen of naar het opbouwwerk (zie contactgegevens onderaan deze pagina). De bewonersgroep of opbouwwerker neemt een besluit volgens de checklist besluitvorming wijkbudget. U krijgt bericht over het besluit. Als uw activiteit budget krijgt, wordt het bedrag overgemaakt op uw rekeningnummer.

Straatfeesten of buurtbarbecues
Wilt u de contacten tussen bewoners van uw buurt versterken met een straatfeest of buurtbarbecue? Ook dan kunt u vragen om een financiële bijdrage. Vul in dat geval het aanvraagformulier straatfeesten en/of buurtbarbecues in en e-mail dit aan redactie@onsijsselstein.nl. Een van de sociaalwerkers neemt contact met u op over het toekende bedrag. Dit wordt overgemaakt op uw rekeningnummer.

Klik hier voor een uitgebreid stappenplan over hoe u een wijkbudget kunt aanvragen.

Tip: Sport-en speluitleen
Wist u dat u gratis gebruik kunt maken van sport- en speluitleen van Pulse? Neem hiervoor per e-mail contact op met Christijan Jansen van Jorksveld: c.jansenvanjorksveld@stichting-pulse.nl

Signaal doorgeven over uw wijk
Valt u zelf iets op in uw wijk en vindt u het belangrijk dat daar iets aan wordt gedaan? Bijvoorbeeld omdat u zich zorgen maakt over een buurtbewoner of wanneer er iets is veranderd op straat? Neem dan contact op met het wijkteam. In het wijkteam werken Pulse, politie, Provides samen aan een prettige leefomgeving. Het wijkteam ontmoet elkaar elke zes weken en heeft in tussentijd veelvuldig contact. De opbouwwerker van Pulse coördineert de samenwerking van het wijkteam. Neem gerust contact op!

Neem contact op met de opbouwwerker in uw wijk
Wilt u graag advies? Dan kunt u contact opnemen met de opbouwwerker in uw wijk. In West is dit José van Vliet, in Noord en Centrum Michiel Berculo en in Zuid is dit Christijan Jansen van Jorksveld.

Opbouwwerker West Opbouwwerker Zuid Opbouwwerker Centrum en   Noord
José van Vliet Christijan Jansen van Jorksveld Michiel Berculo
j.v.vliet@stichting-pulse.nl     c.jansenvanjorksveld@stichting-pulse.nl m.berculo@stichting-pulse.nl
06 333 708 31 06 588 252 55 06 813 136 23