• Home
  •  
  • In uw wijk/buurt
  •  
  • Informatie over uw wijk

Informatie over uw wijk

Wijk website

Op wijkwebsite OnsIJsselstein.nl leest u het laatste nieuws van IJsselsteinse wijken. Daarnaast is hier actuele informatie te vinden over activiteiten. Als bewoner kunt u op onsijsselstein.nl zelf foto- en videoalbums aanmaken, diensten of spullen aanbieden of vragen stellen. Op OnsIJsselstein.nl is verder informatie te vinden over vrijwilligers, beroepskrachten en voorzieningen in de wijk.

Bezoek ook de Facebook-groep en het Twitter-account van OnsIJsselstein. Deze zijn voor, door én van iedereen in de wijk.

Sociale kaart

De sociale kaart van IJsselstein bevat zoveel mogelijk diensten en organisaties op het gebied van wonen, zorg, welzijn, jeugd en gezin. De sociale kaart helpt u bij het vinden van een oplossing en hulp bij uw vraag. U vindt de sociale kaart hier.

Zijn er diensten of informatie die in de sociale kaart ontbreken? U kunt dit doorgeven aan de coördinator van de sociale kaart:
Annelies Schutte
a.schutte@stichting-pulse.nl
030 - 686 8030 of 06 33019058

Wijknieuwsbrieven

De wijknieuwsbrieven OnsIJsselstein informeren inwoners van IJsselstein over hun eigen wijk. U vind Ons IJsselstein acht keer per jaar in huis-aan-huisblad Zenderstreek. Daarnaast is er vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief, hierin staat zowel IJsselstein brede informatie als nieuws per wijk.

De nieuwsbrieven worden gemaakt in samenwerking met de wijkredacteuren, de bewoners(groepen). Wilt u iets vertellen of laten zien van de wijk en dit plaatsen in de nieuwsbrief, digitaal of in de zenderstreek? Neem dan contact op met de redactie van Ons IJsselstein, email redactie@onsijsselstein.nl.

Lees hier de nieuwsbrief.

Wijkatlas en wijkagenda
De wijkatlas is bedoeld om de kennis over wijken vast te leggen en informatie te delen met bewoners en professionals, die werkzaam zijn in de wijk. Het gaat in de wijkatlas om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de informatie. Zo zijn beschikbare gegevens, opvallende punten en signalen gebundeld.

De wijkatlas wordt onder meer gebruikt voor het uitspreken van de wijkambities en voor het maken van de wijkagenda’s.

Hier kunt u de wijkatlas van uw wijk lezen
Centrum
West
Noord
Zuid 

Wijkbezoek

Prettig contact met uw buren, een straat die er netjes uitziet en het groen dat er mooi bijstaat. Dat is de ideale buurt. Een wijkbezoek draait om de ontwikkeling van uw buurt. Wat gaat goed en wat kan beter? En wat kunnen we hier met elkaar aan doen?

Deelnemers aan het wijkbezoek zijn bewoners van de wijk, de bewonersgroep, Wethouders en gemeenteambtenaren, Provides, politie, Pulse en andere geïnteresseerden. De opbouwwerker van Pulse organiseert het wijkbezoek.

Interesse in een wijkbezoek? U kunt er een aanvragen bij de opbouwwerker van uw wijk. Deze gaat met uw vraag aan de slag en zoekt uit wat wanneer mogelijk is. Neem ook contact op met ‘uw’ opbouwwerker wanneer u meer wilt weten over het volgende wijkbezoek.

Opbouwwerker West
José van Vliet
j.v.vliet@stichting-pulse.nl
06 33370831

Opbouwwerker Zuid
Jacqueline van Rooijen
j.vanrooijen@stichting-pulse.nl
06 31375996

Opbouwwerker Centrum en Noord
Michiel Berculo
m.berculo@stichting-pulse.nl
06 14792351