Contact Stichting Pulse:

Locaties van Pulse (reserveren)
  • Home
  •  
  • Lopik
  •  
  • Taal

Taal

Taalontmoetingsochtend voor vrouwen

Elke dinsdagochtend komen autochtone en allochtone vrouwen bij elkaar. Tijdens deze taal- en ontmoetingsochtend werk je aan het verbeteren van je Nederlandse taal.

Taalontmoetingsmiddag voor mannen

Elke dinsdagmiddag komen autochtone en allochtone mannen bij elkaar. Tijdens deze taal- en ontmoetingsochtend werk je aan het verbeteren van je Nederlandse taal.

Doorlopend in Lopik:
Taalmaatjes 1:1
Pulse biedt anderstaligen die niet in staat zijn deel te nemen aan de groepslessen, een taalmaatje die bij de taalvrager thuis of op een locatie van Stichting Pulse extra hulp geeft om de taal te leren. In het contact met het taalmaatje kan de anderstalige op een ontspannen en gezellige manier bezig zijn met het oefenen van de Nederlandse taal. Statushouders uit Lopik die inburgeringspichtig zijn, krijgen ook via Pulse een taalmaatje.

Informatie: Diana Kruistum, sociaal werker Stichting Pulse
Telefoon: 034 879 20 06 of 06 191 376 30, e-mail: diana.kruistum@stichting-pulse.nl

Taalondersteuning aan kinderen:

Is taal en lezen soms moeilijk voor uw kind? Dan is extra oefenen met taal een mogelijkheid.

Onder begeleiding van vrijwilligers komen kinderen na schooltijd bij elkaar. De kinderen werken individueel of in kleine groepjes. Samen wordt gewerkt aan taalspelletjes en lezen. Het is er leuk, gezellig en leerzaam.

De kinderen kunnen regelmatig met de begeleider naar de bibliotheek gaan of boeken lenen bij de taalondersteuning. Zo kan iedereen thuis lezen om te ontdekken dat lezen leuk is en goed voor de taalontwikkeling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ans Tersteeg tel. 06 243 327 06, e-mail: a.tersteeg@stichting-pulse.nl