• Home
  •  
  • Hulp en ondersteuning thuis
  •  
  • Preventief onderzoek 75plussers

Preventief onderzoek 75plussers

Pulse komt bij alle 75plussers in IJsselstein aan huis. Wij doen onderzoek naar ervaringen op het gebied van wonen en zorg, en welzijn onder 75plussers in IJsselstein. Tegelijk kunt u alle vragen die u zelf op dit terrein heeft aan ons voorleggen. Doel van het onderzoek is om vragen van 75plussers zo vroeg mogelijk in beeld te krijgen, en u waar nodig en mogelijk verder te helpen. Daarnaast verzamelen we op deze manier informatie over hoe het gemiddeld en in het algemeen met 75plussers in IJsselstein gaat.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door vrijwilligers die een gedegen training hebben gekregen. Deze vrijwilligers zijn goed op de hoogte van het aanbod van zorg- welzijns- en woondiensten in IJsselstein. U kunt al uw vragen aan hen voorleggen.

Voorbeeldvragen uit de praktijk van het Preventief Huisbezoek:

  •  “Wat voor mogelijkheden zijn er op het terrein van ‘deur tot deur’ vervoer?”
  •  “Het lopen buitenshuis gaat moeilijker. Welke hulpmiddelen zijn er en waar kunnen deze aangevraagd worden?”
  • “Er zijn zo nu en dan kleine klusjes en reparaties in huis te verrichten. Wij kunnen niet altijd terugvallen op familie en kennissen en kunnen het zelf ook niet meer. Is hier een voorziening voor?”
  •  “Welke activiteiten zijn er in IJsselstein op het gebied van bewegen, ontmoeting, ontwikkeling en creativiteit en waar vinden deze plaats?”
  • “We denken dat er financiële regelingen zijn waar we gebruik van kunnen maken, maar we kennen ze niet. Wie kan ons hiermee helpen?”

De vrijwilligers kunnen vragen beantwoorden maar geven ter plekke geen hulp. Pas als u zelf aangeeft dat u graag hulp wilt en u toestemming geeft om uw contactgegevens door te geven, schakelen wij andere instanties of hulpdiensten in.

Werkwijze

Per wijk worden ontvangen de 75plusser van Pulse een brief met de vraag of u deel wilt nemen aan dit onderzoek. Als u dat niet wilt kunt u zich afmelden bij Brigit den Hartog, via telefoon:  06 473 725 61 of via email: b.denhartog@stichting-pulse.nl. Als u het bezoek wenst dan neemt een vrijwilliger contact met u op voor een afspraak. Het gesprek duurt ca. 1 ½ uur.

Voor het onderzoek werken we met een vragenlijst die door de GGD is ontwikkeld. Alle antwoorden worden (geanonimiseerd) doorgegeven aan de GGD, en door de GGD verwerkt tot een algemeen rapport over het welbevinden van 75plussers in de wijk. Informatie in dit rapport is nooit terug te leiden tot individuele personen.