• Home
  •  
  • Organisatie
  •  
  • Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Stichting Pulse is op 31 december 2008 ontstaan uit de fusie van twee organisaties.

Als organisatiemodel is gekozen voor een Raad van Toezicht (RvT) met daarbij een directeurbestuurder voor de dagelijkse leiding. De RvT volgt in haar taken en werkwijze de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De RvT vergadert vier keer per jaar. Deze bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. Voorzitter van de RvT is Dieny Scheffer. RVT leden werken op vrijwillige basis.

 

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:
Mw. B.H. Scheffer – Versluis, voorzitter
Dhr. E. Booms
Dhr. B.J. Wierenga
Dhr. M. van de Leede 

Lees hier het persbericht over de benoeming van de nieuwe leden van de Raad van Toezicht .  Publicatiedatum 11 juli 2018

Organogram Stichting Pulse