Contact Stichting Pulse:

Locaties van Pulse (reserveren)
 • Home
 •  
 • Opvoeden en opgroeien
 •  
 • VVE Stichting Pulse

VVE Stichting Pulse


Járenlange ervaring in voorschoolse educatie

Met het programma Uk & Puk werken wij aan de ontwikkeling van uw kind. Alle leidsters van Pulse hebben de vereiste opleidingen gevolgd en hebben járenlange ervaring in het voorschoolse onderwijs (VVE). Sinds eind 2016 staat Stichting Pulse wat betreft kwaliteit van de VVE in de Top 3 van Nederland. Daar zijn wij trots op!

Wij hebben ook contacten met een heel breed netwerk van organisaties die de ouders helpen bij de opvoeding van hun peuters. U kunt hierbij denken aan: jeugdgezondheidszorg, basisscholen, logopedisten, kinderfysiotherapeuten, al het mogelijke aanbod van opvoedingsondersteuning, etc. Wij kunnen u hierbij goed adviseren.

Locaties en openingstijden

De voorschool van Pulse is op een aantal plaatsen in IJsselstein te vinden:

 • Voorschool WIJ (locatie kindcentrum WIJ)                                       
  Europalaan 1
  3402 TZ IJsselstein

Maandagochtend:           10 over half 9 tot 12 uur ( 8.40 uur tot 12.00 uur)
Dinsdagochtend:             10 over half 9 tot 12 uur
Donderdagochtend:        10 over half 9 tot 12 uur
 

 • De Petteflet (locatie basisschool de Ark)
  Sint Petersburglaan 25, in de wijk Zenderpark.
  (Let op: het gaat NIET om de Ark van Noach, dat is een andere school)

Maandagochtend:           10 over half 9 tot 12 uur ( 8.40 uur tot 12.00  uur)
Dinsdagochtend:             10 over half 9 tot 12 uur
Woensdagochtend:         10 over half 9 tot 12 uur
 

 • De Klimladder (locatie basisschool 't Kasteel)                         
  J.W. Frisolaan 2
  3401 AX IJsselstein

Maandagochtend:           10 over half 9 tot 12 uur ( 8.40 uur tot 12.00 uur)
Woensdagochtend:         10 over half 9 tot 12 uur
Donderdagochtend:        10 over half 9 tot 12 uur

                  

Samenwerking met de basisschool

Op de basisscholen waar Pulse haar voorschool heeft gevestigd werken we samen met de kleuterklassen. Op geplande momenten spelen peuters samen met kleuters en organiseren wij gezamenlijke activiteiten. De kleuters ervaren dat zij ook 'groot' kunnen zijn en andere kinderen kunnen helpen. Al spelend leren de peuters nieuwe dingen van de 'grote' kleuters.

Na de voorschool bij Pulse zal de basisschool uw kind de eerste twee jaar ook speciale aandacht geven, waarbij aan dezelfde leerdoelen wordt gewerkt. Deze vorm van onderwijs wordt de vroegschool genoemd. De werkwijze sluit aan bij ons werk in de voorschool. Alle basisscholen in IJsselstein doen mee aan dit programma.


U heeft een belangrijke rol als ouder/verzorger

Natuurlijk leert uw peuter niet alleen op de voorschool: ook en vooral thuis leert uw kind heel veel. Wanneer u de informatie die uw peuter op de voorschool krijgt thuis herhaalt, leert uw kind extra snel. Onderzoek heeft duidelijk uitgewezen dat als ouders thuis verder werken met wat de peuters op de voorschool hebben geleerd, de voorschool veel meer effect heeft.

De voorschool biedt u als ouder methoden en informatie waarmee u zelf ook uw kind kunt helpen bij zijn of haar ontwikkeling. U krijgt themaboekjes mee naar huis, er zijn informatiebijeenkomsten en u kijkt af en toe op de groep mee.

 

Ouderbijdrage VVE

De gemeente IJsselstein financiert het overgrote deel van de kosten van de voorschool. Als ouder betaalt u een eigen bijdrage.

Rapporten en beleidsplan
Onze visie op ons werk staat in ons pedagogisch beleidsplan. Wij worden ook al jaren gecontroleerd door de inspectie van de GGD. De rapporten zijn ieder jaar weer positief. Bekijk hier de rapporten van:
De Klimladder
De Petteflet
Voorschool WIJ


Kom eens een kijkje nemen!

U bent altijd van harte welkom op onze locaties om sfeer te proeven en gevoel te krijgen bij onze aanpak. Neem telefonisch contact op met de locatieleidster Stella Langezaal op 030-686 80 30 of stuur een e-mail naar:
s.langezaal@stichting-pulse.nl