• Home
  •  
  • Opvoeden en opgroeien
  •  
  • VE Stichting Pulse

VE Stichting Pulse

Járenlange ervaring in voorschoolse educatie

Met het programma Uk & Puk werken wij aan de ontwikkeling van uw kind. Alle leidsters van Pulse hebben de vereiste opleidingen gevolgd en hebben járenlange ervaring in het voorschoolse onderwijs (VE). Sinds eind 2016 staat Stichting Pulse wat betreft kwaliteit van de VE in de Top 3 van Nederland. Daar zijn wij trots op!

Wij hebben ook contacten met een heel breed netwerk van organisaties die de ouders helpen bij de opvoeding van hun peuters. U kunt hierbij denken aan: jeugdgezondheidszorg, basisscholen, logopedisten, kinderfysiotherapeuten, al het mogelijke aanbod van opvoedingsondersteuning. Wij kunnen u hierbij goed adviseren.

Locaties en openingstijden

De voorschool van Pulse is op een aantal plaatsen in IJsselstein te vinden:

Voorschool WIJ (locatie kindcentrum WIJ)                                       
Europalaan 1
3402 TZ IJsselstein

Maandag:           10 over half 9 tot 14 uur ( 8.40 uur tot 14.00 uur)
Woensdag:         10 over half 9 tot 14 uur
Donderdag:        10 over half 9 tot 14 uur

De Petteflet (locatie basisschool de Ark)
Albersestraat 2
3404 JS IJsselstein (In de wijk Zenderpark)

Maandag:           10 over half 9 tot 14 uur (8.40 uur tot 14.00 uur)
Dinsdag:             10 over half 9 tot 14 uur
Woensdag:         10 over half 9 tot 14 uur

De Klimladder (locatie basisschool 't Kasteel)                         

J.W. Frisolaan 2
3401 AX IJsselstein

Maandag:           half 9 tot 12.30 uur
Dinsdag:             half 9 tot 12.30 uur
Woensdag:         half 9 tot 12.30 uur
Donderdag:        half 9 tot 12.30 uur

                  

Samenwerking met de basisschool

Op de basisscholen waar Pulse haar voorschool heeft gevestigd streven we ernaar om samen te werken  met de kleuterklassen. Op geplande momenten spelen peuters samen met kleuters en proberen we  gezamenlijke activiteiten te organiseren. Zodra uw kind naar de kleuterklas gaat, vindt er een overdracht plaats naar de basisschool.


U heeft een belangrijke rol als ouder/verzorger

Natuurlijk leert uw peuter niet alleen op de voorschool: ook en vooral thuis leert uw kind heel veel. Wanneer u de informatie die uw peuter op de voorschool krijgt thuis herhaalt, leert uw kind extra snel. Onderzoek heeft duidelijk uitgewezen dat als ouders thuis verder werken met wat de peuters op de voorschool hebben geleerd, de voorschool veel meer effect heeft.

De voorschool biedt u als ouder methoden en informatie waarmee u zelf ook uw kind kunt helpen bij zijn of haar ontwikkeling. U krijgt themabladen mee naar huis, er zijn informatiebijeenkomsten en u kijkt af en toe op de groep mee.

Ouderbijdrage VE

De gemeente IJsselstein financiert het overgrote deel van de kosten van de voorschool. Als ouder betaalt u een eigen bijdrage.

Rapporten en beleidsplan
Onze visie op ons werk staat in ons pedagogisch beleidsplan. Wij worden ook al jaren gecontroleerd door de inspectie van de GGD. De rapporten zijn ieder jaar weer positief. Bekijk hier de rapporten van:

Inspectierapport VVE WIJ
Inspectierapport De Klimladder
Inspectierapport De Petteflet

Werkplan VVE WIJ
Werkplan De Petteflet
Werkplan De Klimladder
 


Kom eens een kijkje nemen!

U bent altijd van harte welkom op onze locaties om sfeer te proeven en gevoel te krijgen bij onze aanpak. Neem telefonisch contact op met de locatieleidster Stella Langezaal op 030-686 80 30 of stuur een e-mail naar: s.langezaal@stichting-pulse.nl