Contact Stichting Pulse:

Locaties van Pulse (reserveren)
 • Home
 •  
 • Waar kan ik aan meedoen?
 •  
 • Taal

Taal

Taalhuis IJsselstein: spreekuur en taalinloop

Het Taalhuis IJsselstein is er voor iedereen die aan de slag wil met taal. Om zelf (beter) Nederlands te leren lezen, schrijven en/of spreken. Of om als taalmaatje of taalconsulent anderen daarbij te helpen of te adviseren.

Meedoen in de maatschappij is lastig als je moeite hebt met lezen, schrijven of Nederlands spreken.
Daarom werken lokale partijen zoals Pulse, de Bibliotheek, VluchtelingenWerk en het Sociaal Team intensief samen en gaan ze de strijd aan tegen laaggeletterdheid.

In de Bibliotheek

Het Taalhuis in de Bibliotheek is een centrale plek in IJsselstein voor taalvrijwilligers en alle inwoners met een 'taalvraag'. Dit kunnen Nederlanders zijn die beter willen leren lezen en schrijven of anderstaligen die zich de Nederlandse taal (beter) eigen willen maken. 

Het Taalhuis biedt een overzicht van het complete taalaanbod in IJsselstein, zodat inwoners er maatwerkadvies kunnen krijgen over een passende cursus of activiteit in de buurt. Ook (toekomstige) taalvrijwilligers kunnen er terecht voor aanmelding, advies of materiaal.

Het Taalhuis beschikt over een collectie boeken en leermateriaal en computers waarop bezoekers kunnen oefenen.

Wanneer is het Taalhuis open?

Het Taalhuis is open tijdens alle openingsuren van de Bibliotheek IJsselstein.

 

Waar bevindt zich het Taalhuis?

 

In de bibliotheek van IJsselstein: Overtoom 7 te IJsselstein.

Samenwerking

Het Taalhuis IJsselstein is een samenwerkingsverband van de Bibliotheek Lek & IJssel, Stichting Pulse, het Sociaal Team, VluchtelingenWerk Midden-Nederland, de gemeente IJsselstein, met ondersteuning van de Stichting Lezen & Schrijven.

Het is mogelijk gemaakt door samenwerking met lokale en regionale organisaties, subsidie van de gemeente en de inzet van vele vrijwilligers.

Taalpunten

Ook deze Taalpunten maken deel uit van het Taalhuis IJsselstein:

Stichting Pulse
Sociaal Team
Vluchtelingenwerk Midden-Nederland

Deze organisaties zijn nauw betrokken bij het wel en wee van de IJsselsteiners. Ze hebben een belangrijke rol bij het herkennen van taalproblemen, helpen mensen op weg, organiseren ontmoetingen en cursussen en koppelen mensen met een taalvraag aan een taalmaatje. 

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u mailen naar: taalhuis@stichting-pulse.nl

Nederlandse taal: taalgroepen en taalmaatjes

Het beheersen van de Nederlandse taal is van groot belang voor alle burgers die willen participeren in onze maatschappij. Ruim 10% van de bevolking in Nederland is in meer of mindere mate laaggeletterd. Een flink deel van de Nederlandse bevolking is dus onvoldoende bij machte om de Nederlandse taal (in ieder geval in woord en schrift) zodanig te gebruiken dat zij volwaardig deel kunnen nemen aan de maatschappij. Dit komt voor bij geboren Nederlanders, en (meer vanzelfsprekend en duidelijker in beeld) bij mensen die niet in Nederland zijn geboren. Het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal in de breedste zin, beperkt mensen in het dagelijkse doen en laten, zeker nu onze maatschappij steeds ingewikkelder wordt en de eisen hoger worden. Het niet kunnen bijhouden van deze ontwikkelingen leidt op termijn tot uitsluiting. Dit druist in tegen een van de belangrijkste uitgangspunten van Stichting Pulse namelijk dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving.

De eerste stap naar participatie is de taal leren.
Taalvragen komen vaak van mensen die al langer in Nederland wonen maar de taal nog steeds onvoldoende beheersen en hierdoor belemmeringen ondervinden. Ook mensen die in Nederland zijn geboren, en door allerlei factoren de aansluiting in het reguliere schoolsysteem hebben gemist, kunnen een taalvraag hebben. Hieronder vindt u het aanbod vanuit Stichting Pulse dat beschikbaar is in IJsselstein en Lopik.

Taalvrijwilligers

Alle activiteiten op het gebied van taal en ontmoeting worden uitgevoerd door getrainde vrijwilligers. Mocht u  interesse hebben in mensen met een andere culturele achtergrond en  affiniteit met de doelgroep en u beschikt over een gezonde dosis geduld, dan is misschien zo’n functie iets voor u. Zie voor meer informatie de website van de Vrijwilligerscentrale: http://www.vwijl.nl/vacaturebank.

 

Activiteitenaanbod in IJsselstein:

 

 • Het Taalhuis IJsselstein

Het Taalhuis IJsselstein is er voor iedereen die aan de slag wil met taal. Om zelf (beter) Nederlands te leren lezen, schrijven en/of spreken. Of om als taalmaatje of taalconsulent anderen daarbij te helpen of te adviseren. Klik hier voor meer informatie over het Taalhuis in IJsselstein.

 • Vrouwentaalgroep

Voor vrouwen die graag de Nederlandse taal beter willen leren spreken, verstaan, lezen en schrijven. Je kunt terecht bij negen verschillende groepen: van beginners tot gevorderden. Lees meer over de vrouwentaalgroep.

 • Taalinloop

In de bibliotheek kun je terecht voor al je taalvragen tijdens de taalinloop. Lees meer over de taalinloop.

 • Taalontmoetingsochtend

Vrouwen met verschillende nationaliteit komen hier met elkaar in contact komen en er is gelegenheid om je Nederlandse taal te oefenen. (Lees meer over de taalontmoetingsochtend.) Linda?

 

Doorlopend in IJsselstein:

 • Taalmaatjes 1:1

Stichting Pulse biedt anderstaligen die niet in staat zijn deel te nemen aan de groepslessen, een taalmaatje die bij de taalvrager thuis of op een locatie van Stichting Pulse extra hulp geeft om de taal te leren. In het contact met het taalmaatje kan de anderstalige op een ontspannen en gezellige manier bezig zijn met het oefenen van de Nederlandse taal.

Ook Nederlanders met een taalvraag kunnen zich aanmelden en waar mogelijk aan een vrijwillig taalmaatje gekoppeld worden.

Nadere informatie:       taalhuis@stichting-pulse.nl

N.B.: Ook statushouders kunnen voor taalondersteuning terecht bij Stichting Pulse.

 • Taalstages

Tijdens een taalstage wordt op een natuurlijke manier de taal geleerd doordat de deelnemer in een Nederlandstalige omgeving wordt geplaatst waar deze ‘gedwongen’ wordt om in het Nederlands te communiceren. Wij helpen bij het zoeken van een stageplek – het liefst natuurlijk een plek die past bij wat de deelnemer leuk en interessant vindt. Dat kan in een winkel, zorginstelling, een school of in een bedrijf zijn. Hoe lang de stage loopt en hoeveel uur per week eraan besteed wordt, wordt samen met de stage-instelling afgesproken. Dit is afhankelijk van de mogelijkheden die er zijn.

Informatie:                  taalhuis@stichting-pulse.nl

 

Activiteitenaanbod in Lopik

 

 • Taalontmoetingsochtend voor vrouwen

Elke dinsdagochtend komen autochtone en allochtone vrouwen bij elkaar. Tijdens deze taal- en ontmoetingsochtend werk je aan het verbeteren van je Nederlandse taal. Lees meer over de taalontmoetingsochtend.

 • Taalontmoetingsmiddag voor mannen

Tijdens deze taal- en ontmoetingsmiddag werk je aan het verbeteren van je Nederlandse taal. Lees meer over de taalontmoetingsmiddag.

Doorlopend in Lopik:

 • Taalmaatjes 1:1

Pulse biedt anderstaligen die niet in staat zijn deel te nemen aan de groepslessen, een taalmaatje die bij de taalvrager thuis of op een locatie van Stichting Pulse extra hulp geeft om de taal te leren. In het contact met het taalmaatje kan de anderstalige op een ontspannen en gezellige manier bezig zijn met het oefenen van de Nederlandse taal.

Informatie:                  taalhuis@stichting-pulse.nl