Contact Stichting Pulse:

Locaties van Pulse (reserveren)
 • Home
 •  
 •  
 • Nederlandse taal: taalgroepen en taalmaatjes

Nederlandse taal: taalgroepen en taalmaatjes

Het beheersen van de Nederlandse taal is van groot belang voor alle burgers die willen participeren in onze maatschappij. Ruim 10% van de bevolking in Nederland is in meer of mindere mate laaggeletterd. Een flink deel van de Nederlandse bevolking is dus onvoldoende bij machte om de Nederlandse taal (in ieder geval in woord en schrift) zodanig te gebruiken dat zij volwaardig deel kunnen nemen aan de maatschappij. Dit komt voor bij geboren Nederlanders, en (meer vanzelfsprekend en duidelijker in beeld) bij mensen die niet in Nederland zijn geboren. Het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal in de breedste zin, beperkt mensen in het dagelijkse doen en laten, zeker nu onze maatschappij steeds ingewikkelder wordt en de eisen hoger worden. Het niet kunnen bijhouden van deze ontwikkelingen leidt op termijn tot uitsluiting. Dit druist in tegen een van de belangrijkste uitgangspunten van Stichting Pulse namelijk dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving.

De eerste stap naar participatie is de taal leren.
Taalvragen komen vaak van mensen die al langer in Nederland wonen maar de taal nog steeds onvoldoende beheersen en hierdoor belemmeringen ondervinden. Ook mensen die in Nederland zijn geboren, en door allerlei factoren de aansluiting in het reguliere schoolsysteem hebben gemist, kunnen een taalvraag hebben. Hieronder vindt u het aanbod vanuit Stichting Pulse dat beschikbaar is in IJsselstein en Lopik.

Taalvrijwilligers

Alle activiteiten op het gebied van taal en ontmoeting worden uitgevoerd door getrainde vrijwilligers. Mocht u  interesse hebben in mensen met een andere culturele achtergrond en  affiniteit met de doelgroep en u beschikt over een gezonde dosis geduld, dan is misschien zo’n functie iets voor u. Zie voor meer informatie de website van de Vrijwilligerscentrale: http://www.vwijl.nl/vacaturebank.

 

Activiteitenaanbod in IJsselstein:

 

 • Het Taalhuis IJsselstein

Het Taalhuis IJsselstein is er voor iedereen die aan de slag wil met taal. Om zelf (beter) Nederlands te leren lezen, schrijven en/of spreken. Of om als taalmaatje of taalconsulent anderen daarbij te helpen of te adviseren. Klik hier voor meer informatie over het Taalhuis in IJsselstein.

 • Vrouwentaalgroep

Voor vrouwen die graag de Nederlandse taal beter willen leren spreken, verstaan, lezen en schrijven. Je kunt terecht bij negen verschillende groepen: van beginners tot gevorderden. Lees meer over de vrouwentaalgroep.

 • Taalinloop

In de bibliotheek kun je terecht voor al je taalvragen tijdens de taalinloop. Lees meer over de taalinloop.

 • Taalontmoetingsochtend

Vrouwen met verschillende nationaliteit komen hier met elkaar in contact komen en er is gelegenheid om je Nederlandse taal te oefenen. Lees meer over de taalontmoetingsochtend.

 

Doorlopend in IJsselstein:

 • Taalmaatjes 1:1

Stichting Pulse biedt anderstaligen die niet in staat zijn deel te nemen aan de groepslessen, een taalmaatje die bij de taalvrager thuis of op een locatie van Stichting Pulse extra hulp geeft om de taal te leren. In het contact met het taalmaatje kan de anderstalige op een ontspannen en gezellige manier bezig zijn met het oefenen van de Nederlandse taal.

Ook Nederlanders met een taalvraag kunnen zich aanmelden en waar mogelijk aan een vrijwillig taalmaatje gekoppeld worden.

Nadere informatie:       taal@stichting-pulse.nl

N.B.: Statushouders kunnen voor taalondersteuning terecht bij Vluchtelingenwerk IJsselstein.

 • Taalstages

Tijdens een taalstage wordt op een natuurlijke manier de taal geleerd doordat de deelnemer in een Nederlandstalige omgeving wordt geplaatst waar deze ‘gedwongen’ wordt om in het Nederlands te communiceren. Wij helpen bij het zoeken van een stageplek – het liefst natuurlijk een plek die past bij wat de deelnemer leuk en interessant vindt. Dat kan in een winkel, zorginstelling, een school of in een bedrijf zijn. Hoe lang de stage loopt en hoeveel uur per week eraan besteed wordt, wordt samen met de stage-instelling afgesproken. Dit is afhankelijk van de mogelijkheden die er zijn.

Informatie:                  taal@stichting-pulse.nl

 

Activiteitenaanbod in Lopik

 

 • Taalontmoetingsochtend voor vrouwen

Elke dinsdagochtend komen autochtone en allochtone vrouwen bij elkaar. Tijdens deze taal- en ontmoetingsochtend werk je aan het verbeteren van je Nederlandse taal. Lees meer over de taalontmoetingsochtend.

 • Taalontmoetingsmiddag voor mannen

Elke dinsdagmiddag komen autochtone en allochtone mannen bij elkaar. Tijdens deze taal- en ontmoetingsochtend werk je aan het verbeteren van je Nederlandse taal. Lees meer over de taalontmoetingsochtend.

Doorlopend in Lopik:

 • Taalmaatjes 1:1

Pulse biedt anderstaligen die niet in staat zijn deel te nemen aan de groepslessen, een taalmaatje die bij de taalvrager thuis of op een locatie van Stichting Pulse extra hulp geeft om de taal te leren. In het contact met het taalmaatje kan de anderstalige op een ontspannen en gezellige manier bezig zijn met het oefenen van de Nederlandse taal. Statushouders uit Lopik  die inburgeringspichtig zijn, krijgen ook via Pulse een taalmaatje.

Informatie:                  taal@stichting-pulse.nl