Contact Stichting Pulse:

Locaties van Pulse (reserveren)
  • Home
  •  
  •  
  • Taalhuis IJsselstein: spreekuur en taalinloop

Taalhuis IJsselstein: spreekuur en taalinloop

Het Taalhuis IJsselstein is er voor iedereen die aan de slag wil met taal. Om zelf (beter) Nederlands te leren lezen, schrijven en/of spreken. Of om als taalmaatje of taalconsulent anderen daarbij te helpen of te adviseren.

Meedoen in de maatschappij is lastig als je moeite hebt met lezen, schrijven of Nederlands spreken.
Daarom werken lokale partijen zoals Pulse, de Bibliotheek, VluchtelingenWerk en het Sociaal Team intensief samen en gaan ze de strijd aan tegen laaggeletterdheid.

In de Bibliotheek

Het Taalhuis in de Bibliotheek is een centrale plek in IJsselstein voor taalvrijwilligers en alle inwoners met een 'taalvraag'. Dit kunnen Nederlanders zijn die beter willen leren lezen en schrijven of anderstaligen die zich de Nederlandse taal (beter) eigen willen maken. 

Het Taalhuis biedt een overzicht van het complete taalaanbod in IJsselstein, zodat inwoners er maatwerkadvies kunnen krijgen over een passende cursus of activiteit in de buurt. Ook (toekomstige) taalvrijwilligers kunnen er terecht voor aanmelding, advies of materiaal.

Het Taalhuis beschikt over een collectie boeken en leermateriaal en computers waarop bezoekers kunnen oefenen.

Wanneer is het Taalhuis open?

Het Taalhuis is open tijdens alle openingsuren van de Bibliotheek IJsselstein.
Twee keer per week is een taalconsulent aanwezig voor advies:

op maandag van 13.30 tot 15.00 uur 
op dinsdag van 19.30 tot 21.00 uur (tijdens de Taalinloop).

Waar bevindt zich het Taalhuis?

In de bibliotheek van IJsselstein: Overtoom 7 te IJsselstein.

Samenwerking

Het Taalhuis IJsselstein is een samenwerkingsverband van de Bibliotheek Lek & IJssel, Stichting Pulse, het Sociaal Team, VluchtelingenWerk Midden-Nederland, de gemeente IJsselstein, met ondersteuning van de Stichting Lezen & Schrijven.

Het is mogelijk gemaakt door samenwerking met lokale en regionale organisaties, subsidie van de gemeente en de inzet van vele vrijwilligers.

Taalpunten

Ook deze Taalpunten maken deel uit van het Taalhuis IJsselstein:

Stichting Pulse
Sociaal Team
Vluchtelingenwerk Midden-Nederland

Deze organisaties zijn nauw betrokken bij het wel en wee van de IJsselsteiners. Ze hebben een belangrijke rol bij het herkennen van taalproblemen, helpen mensen op weg, organiseren ontmoetingen en cursussen en koppelen mensen met een taalvraag aan een taalmaatje. 

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u mailen naar: taal@stichting-pulse.nl.