• Home
  •  
  • Opvoeden en opgroeien
  •  
  • Informatie over de voorschool (VE)

Informatie over de voorschool (VE)

Wat is de voorschool?

Op de voorschool (ook wel VE genoemd) spelen peuters van 2 ½ tot 4 jaar drie of vier dagdelen per week (het aantal dagdelen is afhankelijk van de kinderopvangorganisatie). Al spelenderwijs leert uw peuter samen met leeftijdsgenootjes. Terwijl uw kind een  leuke tijd heeft, wordt er ook aan zijn of haar ontwikkeling gewerkt. Er is aandacht voor taal, motoriek en sociaal-emotionele vaardigheden. Speciaal ontwikkelde methodieken voor peuters worden hiervoor gebruikt. Uw kind wordt hier goed voorbereid op de basisschool.

U heeft een belangrijke rol als ouder/verzorger

Natuurlijk leert uw peuter niet alleen op de voorschool: ook en vooral thuis leert uw kind veel. Onderzoek heeft uitgewezen dat als ouders thuis verder werken met hetgeen peuters op de voorschool hebben geleerd, de voorschool veel meer effect heeft.

De voorschool biedt u als ouder methoden en informatie waarmee u zelf ook uw kind kunt helpen bij zijn of haar ontwikkeling. U krijgt een themablad mee naar huis, er zijn informatiebijeenkomsten en u kijkt af en toe op de groep mee.

Kan mijn peuter naar de voorschool?

De voorschool is bedoeld voor peuters die extra aandacht nodig hebben als het gaat om taalontwikkeling, motoriek of sociaal - emotionele vaardigheden. Jeugdgezondheidszorg (het consultatiebureau) bespreekt met u of het goed is voor uw kind om naar de voorschool te gaan. Wanneer dit zo is wordt u uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Daarna beslist u of uw peuter naar de voorschool gaat.

Locaties VE IJsselstein

Uw kind gaat naar de voorschool van Pulse. Als de plekken bij Pulse vol zijn, dan kan uw kind geplaatst worden bij Purkie of BLOS kinderopvang. Kijk voor meer informatie op de linkerpagina's in het menu of klik hieronder voor informatie over de kinderopvangorganisaties.

Ouderbijdrage VE

De gemeente IJsselstein financiert het overgrote deel van de kosten van de voorschool. Als ouder betaalt u een eigen bijdrage.

Meer informatie?

Voor meer informate kunt u telefonisch contact op nemen met de VE via 030 686 80 30 of stuur een mail naar ve@stichting-pulse.nl.

Bekijk onze folder