• Home
  •  
  • Opvoeden en opgroeien
  •  
  • Informatie over VVE

Informatie over VVE


Wat is de voorschool?

Op de voorschool (ook wel VVE genoemd) spelen peuters van 2 ½ tot 4 jaar drie dagdelen per week. Al spelenderwijs leert uw peuter samen met leeftijdsgenootjes. Terwijl uw kind een hele leuke tijd heeft, wordt er ook aan zijn of haar ontwikkeling gewerkt. Er is aandacht voor taal, motoriek en sociaal-emotionele vaardigheden. Speciaal ontwikkelde methodieken voor peuters worden hiervoor gebruikt. Uw kind wordt hier goed voorbereid op de basisschool.

U heeft een belangrijke rol als ouder/verzorger

Natuurlijk leert uw peuter niet alleen op de voorschool: ook en vooral thuis leert uw kind heel veel. Wanneer u de informatie die uw peuter op de voorschool krijgt thuis herhaalt, leert uw kind extra snel. Onderzoek heeft duidelijk uitgewezen dat als ouders thuis verder werken met hetgeen peuters op de voorschool hebben geleerd, de voorschool veel meer effect heeft.

De voorschool biedt u als ouder methoden en informatie waarmee u zelf ook uw kind kunt helpen bij zijn of haar ontwikkeling. U krijgt themaboekjes mee naar huis, er zijn informatiebijeenkomsten en u kijkt af en toe op de groep mee.

Kan mijn peuter naar de voorschool?

De voorschool is bedoeld voor peuters die op het gebied van taalontwikkeling, motoriek of sociaal - emotionele vaardigheden extra aandacht nodig hebben. Jeugdgezondheidszorg (het consultatiebureau) bespreekt in overleg met u of het goed is voor uw kind om naar de voorschool te gaan. Wanneer dit zo is wordt u uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Daarna beslist u zelf of uw peuter wel of niet deelneemt.


Locaties VVE IJsselstein
U kunt in IJsselstein terecht bij een aantal kinderopvangorganisaties. Kijk voor meer informatie op de linkerpagina's in het menu of klik hieronder op de naam van de organisatie waar uw interesse naar uitgaat.

Ouderbijdrage VVE

De gemeente IJsselstein financiert het overgrote deel van de kosten van de voorschool. Als ouder betaalt u een eigen bijdrage.


Meer informatie?

Lees hier onze flyer. Wilt u liever persoonlijk contact? Neem telefonisch contact op met de Coördinator VVE op 030 686 80 30 en 06 313 759 96 of stuur een e-mail naar vve@stichting-pulse.nl

www.klachtenloket-kinderopvang.nl/klacht-melden/#