• Home
 •  
 •  
 • VVE Stichting Pulse

VVE Stichting Pulse


Wat is de voorschool?

Op de voorschool (ook wel VVE genoemd) spelen peuters van 2 ½ tot 4 jaar drie dagdelen per week. Peuters spelen hier met leeftijdsgenootjes en hebben ontzettend veel plezier! Terwijl uw kind een hele leuke tijd heeft wordt er ook aan zijn of haar ontwikkeling gewerkt. Er is aandacht voor taal, motoriek en sociaal - emotionele vaardigheden. Speciaal ontwikkelde methodieken voor peuters worden hiervoor gebruikt. Uw kind wordt hier goed voorbereid op de basisschool.

Járenlange ervaring in VVE

Alle leidsters van Pulse hebben de vereiste opleidingen gevolgd en hebben járenlange ervaring in het voorschoolse onderwijs. Stichting Pulse vindt de kwaliteit van haar voorschool erg belangrijk.

Wij hebben ook contacten met een heel breed netwerk van organisaties die van belang zijn voor peuters en hun ouders: jeugdgezondheidszorg, basisscholen, logopedisten, kinderfysiotherapeuten, alle mogelijke aanbod van opvoedingsondersteuning, etc. Wij kunnen u goed adviseren. Over bijvoorbeeld welke hulp u nog meer kunt krijgen en waar u die kunt vinden.

Locaties en openingstijden VVE

De voorschool van Pulse is op een aantal plaatsen in IJsselstein te vinden:

 • Voorschool WIJ (locatie kindcentrum WIJ)                                       
  Europalaan 1
  3402 TZ IJsselstein

Maandagochtend:           10 over half 9 tot 12 uur ( 8.40 uur tot 12.00 uur)
Dinsdagochtend:             10 over half 9 tot 12 uur
Donderdagochtend:        10 over half 9 tot 12 uur
 

 • De Petteflet (locatie basisschool de Ark)
  Sint Petersburglaan 25, in de wijk Zenderpark.
  (Let op: het gaat NIET om de Ark van Noach, dat is een andere school)

Maandagochtend:           10 over half 9 tot 12 uur ( 8.40 uur - 12.00  uur )
Dinsdagochtend:             10 over half 9 tot 12 uur
Woensdagochtend:         10 over half 9 tot 12 uur

 

 • De Klimladder (locatie basisschool 't Kasteel)                         
  J.W. Frisolaan 2
  3401 AX IJsselstein

Maandagochtend:           10 over half 9 tot 12 uur ( 8.40 uur tot 12.00 uur )
Woensdagochtend:         10 over half 9 tot 12 uur
Donderdagochtend:        10 over half 9 tot 12 uur

   

Samenwerking met de basisschool

Op de basisscholen waar Pulse haar voorschool heeft gevestigd werken we samen met de kleuterklassen. Op geplande momenten spelen peuters samen met kleuters en organiseren wij gezamenlijke activiteiten. De kleuters ervaren dat zij ook 'groot' kunnen zijn en andere kinderen kunnen helpen. Al spelend kijken de peuters nieuwe dingen af van de 'grote' kleuters.

Na de voorschool bij Pulse zal de basisschool uw kind de eerste twee jaar ook speciale aandacht geven. Deze vorm van onderwijs wordt de vroegschool genoemd. De werkwijze sluit aan bij ons werk in de voorschool. Alle basisscholen in IJsselstein doen mee aan dit programma.

U heeft een belangrijke rol als ouder/verzorger

Natuurlijk leert uw peuter niet alleen op de voorschool: ook en vooral thuis leert uw kind heel veel. Wanneer u de informatie die uw peuter op de voorschool krijgt thuis herhaalt, leert uw kind extra snel. Onderzoek heeft duidelijk uitgewezen dat als ouders thuis verder werken met hetgeen peuters op de voorschool hebben geleerd, de voorschool veel meer effect heeft.

De voorschool biedt u als ouder methoden en informatie waarmee u zelf ook uw kind kunt helpen bij zijn of haar ontwikkeling. U krijgt themaboekjes mee naar huis, er zijn informatiebijeenkomsten en u kijkt af en toe op de groep mee.

Kan mijn peuter naar de voorschool?

De voorschool is bedoeld voor peuters die op het gebied van taalontwikkeling, motoriek of sociaal - emotionele vaardigheden extra aandacht nodig hebben. Jeugdgezondheidszorg (het consultatiebureau) bespreekt in overleg met u of het goed is voor uw kind om naar de voorschool te gaan. Wanneer dit zo is wordt u uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Daarna beslist u zelf of uw peuter wel of niet deelneemt.
 

Ouderbijdrage VVE
De gemeente IJsselstein financiert het overgrote deel van de kosten van de voorschool.
Als ouder betaalt u een eigen bijdrage.

Rapporten en beleidsplan

Onze visie op ons werk staat in ons pedagogisch beleidsplan. Wij worden ook al jaren gecontroleerd door de inspectie van de GGD. De rapporten zijn ieder jaar weer positief. Bekijk hier de rapporten van:
De Klimladder
Poortdijk
De Petteflet
Onderwijsinspectieonderzoek Poortdijk


Meer informatie?

U bent altijd welkom op onze locaties om ter plekke sfeer te proeven en gevoel te krijgen bij onze aanpak. Neem telefonisch contact op met de locatieleidster Stella Langezaal op 06 557 715 87 of stuur een e-mail naar s.langezaal@stichting-pulse.nl.